Ragnitz - Hengsberg 0 : 1 (0 : 0)

Zan NIKOLIC (88., Foulelfer)